Wendy  -  2022-11-08

便當書的藕片3歲小娃很買單,用了今年上羅姐的梅酒課釀的紫蘇梅和紅肉李醋,做了兩個口味,小娃吃的津津有味一片一片!

Wendy  -  2022-10-24

韓式烤雞

Wendy  -  2022-10-24

剁椒肉醬

Angela  -  2022-10-24

蝦醬鮮蝦粉絲煲
這個好吃! 連我家歪嘴雞老爺都歐露說好吃!冬粉兩束都不夠吃

小秋  -  2022-10-24

三椒醬
首次試菜就用了皮蛋!兒子好愛唷!